Co vás v článku čeká?

V dnešním článku se zaměříme, zda vracíme na dotazy/fráze/klíčová slova a spojení relevantní vstupní stránky ve výsledcích vyhledávání – tzv. landing pages. Stále se setkávám (nejčastěji u e-shopů) s případy, kdy webové stránky vrací špatné vstupní stránky. Jestliže vracíte nerelevantní vstupní stránku pro konkrétní dotazy, pak můžete přicházet o návštěvníky, případně na stránkách může být vysoká míra odchodů (bounce rate) a zároveň nízký konverzní poměr.

Představte si, že do vyhledávače zadáte dotaz “notebook lenovo ssd“. Čekáte, že mezi výsledky vyhledávání budou webové stránky nabízející relevantní zboží, nicméně opak je pravdou. Podívejte se na screenshot, kde jsem označil, proč vstupní stránky nejsou pro dotaz relevantní.

Jak vidíte, do výsledku vyhledávání se mi dostávají odkazy na weby, kde nabízejí především pouze jeden z parametrů, který jsem k notebookům zadal. Tady sami můžete vidět, že lidé mohou tyto výsledky přeskočit a pokračovat v hledání dál. Dále je nutné říci, že webové stránky, které se vyskytují na předních pozicích, mohou odpovědět relevantní stránkou – konkrétní typ notebooků mají v nabídce.

Zároveň je z tohoto příkladu jasné, že ne vždy je první pozice výhra. Můžete na dotazy vyskakovat na prvních pozicích, ale pokud vracíte špatnou vstupní stránku, pak nemusíte mít takovou míru proklikovosti, jako web pod vámi nabízející relevantní vstupní stránku. Pak už je jen na vyhledávačích, kdy si všimnou, že web pod vámi nabízí více relevantní odpověď a po čase může přehodnotit pozice a vás může přemístit na horší pozice než se zobrazujete nyní. Zatímco se web s relevantní vstupní stránkou může dostávat do popředí vyhledávačů.

Jak zjistit, jakou vstupní stránku vracím na dotaz

Pokud vás zajímá, jaké vstupní stránky vracíte na dotazy ve výsledcích vyhledávání, pak existuje několik možných řešení, jak analyzovat jejich současný stav. Samotná analýza je celkem jednoduchá, obtížnější je však optimalizovat webové stránky, aby vracely správné vstupní stránky na dotazy lidí.
Jestliže chcete začít analyzovat, pak musíte splňovat jisté předpoklady – resp. můžete se rozhodnout, jak k výsledku dojdete. Zde jsou jednotlivé možnosti, jak analyzovat vstupní stránky:

 • pomocí Google Analytics
  • přímo v Google Analytics
  • pomocí externích nástrojů – Google Data Studio, Power BI, …
 • pomocí nástrojů na přeměřování pozic + zjištění vstupní stránky

Možností, jak postupovat, by se dalo vymyslet více. Toto jsou však podle mne nejjednodušší cesty jak se dostat k výsledku, zda vracíme správnou nebo špatnou vstupní stránku na konkrétní dotaz. V tomto článku se zaměřím na postup číslo 1 – tzn. analýza pomocí Google Analytics. Pokud však bude zájem, vytvořím pro vás návod v nástroji Google Data Studio, kde si můžete výsledky lépe znázornit pro snadnější analýzu dat.

Postup by se dal použít i na jiné marketingové zdroje, my se však zaměříme na organické výsledky vyhledávání (tzn. na neplacenou část výsledků vyhledávání).

Google Analytics – vrací vyhledávač správnou vstupní stránku?

Podívejme se společně, jak můžete pomocí Google Analytics získat přehled, jaké vstupní stránky vracíte na konkrétní dotazy ve vyhledávačích.

 1. Přihlaste se do Google Analytics
 2. Vyberte web, který chcete analyzovat
 3. v levém menu vyberte “Akvizice” -> “Přehled”
 4. Zvolte “Organic Search”
 5. Přidejte sekundární dimenzi – “Vstupní stránka”
 6. data můžeme odfiltrovat pomocí rozšířeného filtru od “np – /”; (not provided)
  1. zvolte rozšířený filtr
  2. vylučte z klíčových slov vše, co nechcete, aby vám do analýzy zapadlo

Nyní byste měli mít přehled klíčových slov a k nim přiřazenou vstupní stránku pouze pro organik. Můžete si kontrolovat, zda na dotazy odpovídáte relevantní vstupní stránkou. Zároveň se můžete podívat, zda máte vyšší procento odchodů a nižší konverznost než na relevantních vstupních stránkách – u většiny webů to takto bývá zvykem.

Pokud jste objevili, že vracíte špatnou vstupní stránku, můžete začít s optimalizací webových stránek. Díky ní si tedy můžete

 • zvýšit počet návštěvníků z vyhledávačů
 • snížit bounce rate (míra odchodů)
 • zvýšit konverzní poměr a zvýšit tedy i tržby/zisky
 • zvýšit čas strávený na stránce

Proč nevracím relevantní vstupní stránku

Pokud se chcete zaměřit na důvody, proč vyhledávač nevrací správnou vstupní stránku, pak si budete muset dát práci s analyzováním současného stavu vašich webových stránek.

Důvodů, proč vyhledávač vrací jinou vstupní stránku než si přejete, může být několik. Podívejme se na body, které mohou ovlivnit vracející vstupní stránku:

 • špatné interní prolinkování webových stránek
 • roztříštěnost síly v rámci link buildingových aktivit (např. směřujete odkazy se špatnými anchor texty, backlinky vedou na jiné stránky než by měly -> zvyšujete sílu jiných stránek než těch, které jsou zapotřebí)
 • neznalost vyhledávače – neví o správné vstupní stránce -> na stránce může být nastavený noindex, zákaz v robots.txt, parametrická URL vstupní stránky,…
 • případně pak nejzávažnější problém – máte vstupní stránku vytvořenou? :-)

Důvodů může být daleko více, ale od těchto bodů je vždy dobré se odrazit. U každého projektu může být důvod úplně jiný.

TIP: V rámci vizualizace interního prolinkování webu můžete použít nástroj Gephi, o kterém udělal přehledný návod Zdeněk Nešpor na Tyinternety.cz.

TIP: Můžete si prověřit, zda správnou vstupní stránku vracíte pro různé vyhledávače – můžete například vracet správnou vstupní stránku na Seznamu, ale na Google již může být vstupní stránka nerelevantní.

Vyzkoušejte si zmíněný postup, jak objevit, zda odpovídáte vstupními stránkami na dotazy lidí. Během chvilky si tak můžete poodhalit možná úskalí vašich webových stránek.