Co vás v článku čeká?

V dnešním článku se s vámi chci podělit o návod, jak postupovat, když se chcete distancovat od zpětných odkazů. Ukáži vám takový odrazový můstek, od kterého můžete začít – jedná se tedy návod pro SEO začátečníky nebo pro majitele webu se základními zkušenostmi s link buildingovými aktivitami. Jedná se o obecnou analýzu zpětných odkazů a základní distancování se od odkazů, nicméně se s Vámi podělím i o tipy, jak provést detailnější rozbor odkazového profilu webových stránek. A v čem spočívá obecná analýza – můžete si ji vytvořit zcela zdarma, pokud tedy nesáhnete po placených nástrojích, které vám o zpětných odkazech zjistí více informací.

Proč se distancujeme od zpětných odkazů?

Nejprve vysvětlím, proč se vám někdy může stát, že se budete chtít distancovat od odkazů, které na vás směřují. Pokud se věnujete link buildingovým aktivitám a tvoříte si off page SEO audity, pak nejspíše už víte, o čem je řeč. Pro ty z vás, kdo zatím neví, pokusím se vám nastínit, co jsou zpětné odkazy a proč jsou pro webové stránky důležité.
Mezi hodnotící faktory pro řazení výsledků vyhledávání bezpochyby patří off page SEO. Jde zkrátka o faktory, které nejsou prováděny na vaší doméně. Jedná se například o odkazy, které směřují na vaší doménu (např. z diskuzí/komentářů). Díky tomu vyhledávače poznají, jak je web důvěryhodný (stručně řečeno, čím více kvalitních zmínek o vás na internetu je, tím můžete mít lepší pozice). Nicméně ne vždy můžete být s odkazovým profilem webových stránek spokojeni. Může se stát, že na vás začnou mířit spamové odkazy nebo odkazy pocházející z domén, kde se vyskytuje malware.

Nejdříve kontaktujte, pak se distancujte

Ještě než se budete od jakéhokoliv odkazu distancovat, zkuste nejdříve, pokud je to možné, dohledat kontakt na vlastníka webu nebo na někoho, kdo by mohl směřující odkaz na vás upravit/smazat. Distancování se od odkazů pomocí Google dělejte vždy až jako poslední možnost. Stejně tak si dejte pozor na množství distancovaných odkazů, je lepší používat nástroj raději častěji s méně distancovanými stránkami než se distancovat od velkého množství domén v jednu chvíli. Díky tomu si také můžete kontrolovat skrze analytickou činnost, co vám odebrání odkazů způsobilo (ať už sledujete pozice klíčových slov až po měření návštěvnosti na vstupních stránkách u daného segmentu). O jednoduchém získání kontaktů se dozvíte níže v návodě.
Pojďme tedy začít pracovat :-)

Sběr podkladů pro distancování se od odkazů

Přihlaste se do Google Search Console a vyberte webové stránky, u kterých budeme provádět analýzu zpětných odkazů

 • V levém menu vyberte “Návštěvnost z vyhledávání” a poté “Odkazy na vaše stránky”
 • V sekci “Kdo odkazuje nejvíce” vyberte, že chcete vidět další data
 • Stáhněte data
  • Pokud chcete dělat analýzu zrychleně, zvolte “Stáhnout tuto tabulku”
  • Pokud chcete analýzu kvalitněji zpracovat, pak zvolte “Stáhnout více ukázek odkazů” (tímto způsobem budeme níže postupovat)
 • Data můžete uložit do Excelu nebo do Google Dokumentů (v návodu budu uvádět Tabulky Google, nicméně můžete použít i Excel).

Když se podíváte do dokumentu, uvidíte, že obsahuje pouze jeden sloupeček – a to odkazující stránky na vaše stránky. Dávejte si však pozor, protože Google Search Console vyexportuje pouze 100 000 stránek odkazujících na vaše stránky. Bohužel co mi v GSC chybí ve vyexportovaném dokumentu jsou další údaje – ať už se jedná o cílovou stránku zpětného odkazu až po autorativnost odkazujících stránek. Nicméně tyto údaje jste si schopni zjistit, můžete například využít:

TIP: Pokud využijete jeden z výše uvedených nástrojů, pak zjistíte daleko více informací o zpětných odkazech – ať už se jedná o sílu odkazu či právě zmíněné odkazující stránky. Navíc pomocí těchto nástrojů si můžete usnadnit čas a práci s následnou analýzou odkazů. Také v těchto nástrojích jste schopni jednoduše stáhnout dataset zpětných odkazů, ale jak již bylo řečeno, ukáži vám návod, kde nevyužijete placené nástroje – ano, výše zmíněné nástroje jsou placené.

Úprava URL adresy u Referring Page do podoby domény

Naším dalším úkolem bude sjednotit URL adresy do stejného tvaru (do podoby domény). Ano, toto bychom nemuseli, kdybychom si vyexportovaly jiný dokument nebo využili placené nástroje. Nicméně tento krok jsem udělal kvůli 2 hlavním věcem – mám dokument s jednotlivými URL adresami, kde se zpětný odkaz nachází a mohu si procvičit práci s daty :) ´Tak tedy hlavně ty URL adresy – pokud používáte jeden z placených nástrojů, pak si jednoduše přes zjistíte další podrobnější údaje o všech odkazech. Pokud máte odkazů málo, můžete přeskočit tuto část a věnovat se už rovnou hodnocení konkrétních referujících URL adres. I tak se budu držte připraveného návodu, kdy je naším úkolem distancovat se od nejzávažnějších celých domén. Tudíž by se dalo říci, že jsme si přidali práci, ale návod tak pomůže lidem využívající placené nástroj pro analýzu odkazového profilu.

Jdeme tedy upravit url adresy do tvaru domény. Pro příklad máme referující stránku s URL adresou http://1000webu.com/category.php?category=8, nás však bude zajímat samotná doména (tzn. http://1000webu.com/), kterou si pak ohodnotíme. Podívejte se na návod, jak postupovat, abyste separovali doménu od referující URL.

 • Vytvořte nový sloupeček (sloupeček jsem pojmenoval “doména”)
 • Do první buňky pro doménu vložte funkci, která smaže celou část za koncovkou domény
  =left(A2;find(“/”;A2;9)-1)
  Buňku “A2” nahraďte za buňku, kde je vaše referující URL.
  Všimněte si, že používám pro zápis funkcí anglická slova, některým z vás však tato možnost nebude fungovat. Musíte nejdřív nastavit dokument – to uděláte tak, že zvolíte “Soubor” a následně “Nastavení tabulky…”. Poté stačí zaškrtnout, že chcete používat anglické názvy funkcí. Pokud však pracujte např. v Excelu, jedná se o funkce “Zleva” a “Najít”.
 • Jestliže se funkce správně provedla, již byste měli vidět samotnou doménu v buňce. Nyní stačí buňku roztáhnout až do konce dokumentu, aby se funkce aplikovala na všechny řádky. Případně pokud nemáte hlavičku tabulky, můžete označit celý sloupec a stisknout CTRL+D – tím se funkce nakopíruje ke všem řádkům.
 • Jak vidíte, nyní máte samotné domény, nicméně stále potřebujeme provést ještě drobné úpravy. Jde o to, že domény se nám liší např. tím, zda běží na zabezpečeném protokolu, tzn. http:// vs. https://. Dále pak můžeme vidět, že některé URL adresy používají www a některé nikoliv. Budeme tedy potřebovat upravit formát do jedné podoby – bez části www a bez protokolu. Tudíž potřebujeme mít doménu ve tvaru domena.tld (př. pavelzanek.cz).
 • Vyberte celý sloupec, ve kterém se objevují domény vytvořené skrze naši funkci. Bude důležité tento sloupec zkopírovat a vložit domény do nového sloupce. Jde totiž o to, že na sloupec, kde byla využita funkce, nemůžeme aplikovat funkci “Najít a nahradit”.
 • Zkopírujte celý sloupec s doménami
 • Vytvořte nový sloupec (pojmenoval jsem “doména úprava”)
 • Vložíme zkopírovaná data, ale nesmíme zapomenout na to, abychom vložili pouze hodnoty, nikoliv formát.
  U zkopírovaného sloupce nezapomeňte zvolit “Vložit pouze hodnoty”.
 • Nyní odebereme část před doménou. Víme tedy, že se může jednat o celkem 3 případy, které musíme ošetřit. Označte celý sloupec “doména úprava”, zvolte “Upravit” a následně “Najít a nahradit… (ALT+H)”. Nyní stačí vyplnit, co chcete najít a čím to chcete nahradit. Nám bude stačit vyplňovat pole “Najít” -> chceme pouze najít zadaný řetězec a nahradit ho “ničím/prázdnem”
  • Najít “http://” -> Kliknout na “Nahradit vše”
  • Najít “https://” -> Kliknout na “Nahradit vše”
  • Najít “www.” -> Kliknout na “Nahradit vše”

Samozřejmě také můžete využít Excel nebo například Open Refine.

Tímto postupem jsme docílili toho, že nyní máme sloupeček s upravenou doménou, která neobsahuje část před a za adresou. Tento tvar je vyžadován, pokud se budete distancovat od zpětných odkazů skrze “disavow tool”.

Analýza odkazujících domén

Nyní máme přehled domén, ze kterých se na váš web odkazuje. Bude však potřeba analyzovat stav těchto domén -> zda nás nijak nepoškozují na místo toho, aby nám pomáhaly.

Pokud provádím detailní analýzu zpětných odkazů (opravdu detailní), pak analyzuji stav každého zpětného odkazu (pokud možno z části automatizovaně právě pomocí placených nástrojů). U projektů, kde se dříve prováděly link buildingové aktivity “špatně”, provádím nejdříve obecnou analýzu odkazového portfolia, na kterou se podíváme za chviličku.

Jaké jsou druhy distance

Jelikož se budeme na konci tohoto návodu distancovat od odkazů (celých domén), je nutné říci, jak může být distanc proveden.

 • Distance od konkrétní URL adresy
  Dáte najevo, od jakých konkrétních URL adres se chcete distancovat.
 • Distance od celé domény
  Pokud si myslíte, že vás celkově doména může poškozovat, můžete se začít distancovat od celého webu (hodí se v situacích, kdy na vás např. odkazují porno weby/sex sites, spam weby a další weby nesplňující podmínky pro “skvělý” odkaz).

Více informací o distancování se můžete dočíst přímo v nápovědě Google.

Nástroje, které pomohou provádět detailní rozbor odkazového profilu

Jak již bylo na začátku zmíněno, existují nástroje, které Vám mohou o zpětných odkazech říci daleko více informací než samotný Google Search Console. Mezi nejznámější nástroje pro analýzu off-page SEO patří bezpochyby SemRush, Majestic nebo Ahrefs.

Nástroje vám dokáží určit, jaká je například důvěryhodnost stránky, ze kterého zpětný odkaz pochází či můžete zjistit obecnou důvěryhodnost celé domény. Stejně tak pomocí nástrojů můžete poodhalit, jaký je např. titulek stránky, kde se backlink nachází (např. snadno zjistíte, jaké odkazy pochází ze stránek typu “Výměna odkazů”). Stejně tak můžete zjistit, kolik se na odkazující stránce nachází externích zpětných odkazů -> podle toho můžete odvodit bez projití webu, zda se jedná o link farmu.

Tyto nástroje jsou opravdu sofistikované a dokáží ušetřit nemálo času a práce. Nicméně zde jsme se dostali k cestě, jak detailně analyzovat odkazový profil. V tomto článku vám však chci ukázat postup pro obecný rozbor webu -> abyste se mohli především distancovat od nejzávažnějších problémů a předpokládám, že zpětných odkazů je maximálně pár stovek (abyste mohli projít domény ručně a sami si vyzkoušeli práci link buildera bez použití placených nástrojů). Pokud byste si nechali vytvořit off page analýzu ode mně, pak samozřejmě tyto cenná data z placených nástrojů dostanete v přehledných reportech.

Obecná analýza

My se stále budeme držet našeho upraveného dokumentu z Google Search Console a nyní navážeme. Nyní bude potřeba si ještě data upravit tak, abychom zjistili všechny domény, ze kterých pochází zpětné odkazy – vytvoříme si tedy nový list, kam si uvedeme unikátní domény.

V tomto kroku tedy přejděte zpět do vašeho dokumentu a postupujte níže uvedeným postupem.

 1. Vytvořte si nový list a pojmenujte ho například “unikátní domény”
 2. Do tohoto listu zkopírujte z předešlého listu z GSC sloupec, který jsme si pojmenovali “Doména – úprava”
  Do nového listu si nakopírujte celý sloupec s upravenými doménami.
 3. Jelikož z jedné domény může pocházet více zpětných odkazů, je nutné smazat duplicitní buňky. Bohužel Spreadsheets neobsahují funkci na odstranění duplicitních buněk, je nutné stáhnout doplněk nebo použít Excel (my se stále budeme držet postupu v Google Tabulkách).
  1. Pokud nemáte, stáhněte si doplněk do Google Tabulek – Remove Duplicates (případně novější Power Tools)
  2. Vyberte “Doplňky” -> “Remove Duplicates”
  3. Doplněk nastavte a nechte si vytáhnout pouze unikátní hodnoty
   Průvodce nastavením vás provede jednoduchými kroky.
  4. Vznikne vám sloupec, kde v každém řádku bude unikátní doména

Nyní vás čeká ruční projití webových stránek, abyste měli plnou kontrolu nad tím, od čeho se budete chtít distancovat. Doporučuji si vytvořit alespoň další sloupec pro poznámky k jednotlivým doménám a určitě nezapomeňte na sloupec se samotným hodnocením. Projděte tedy doménu po doméně (proto se postup hodí, pokud máte méně zpětných odkazů, kdy je ruční metoda ještě efektivní). Chce to chvíli praxe, protože i web na první pohled nehezky vypadající může pro vás být přínosný.

Na co se zběžně dívám při hodnocení (bez použití nástrojů)

 • UX webu
  Nemají návštěvníci a roboti problémy s procházením webových stránek?
 • Je web živý?
  Chodí sem lidé? Publikují se články kontinuálně v čase? Přibývají zde komentáře?
 • Sociální sítě
  Má web postavenou fanouškovskou základnu? Jak se lidem líbí web? Jak jej sdílí?
 • Reklamy
  Není to jeden z dalších webů, který se snažím spamovat reklamu?
 • Data z dalších nástrojů
  Když si opravdu nejste jisti, je dobré se podívat např. do SemRushe a zjistit, jaká je důvěryhodnost webu, jak odkazující web pracuje na svém odkazovém profilu a zkrátka jak si na tom v rámci on page/off page SEO stojí. Tuším, že máte 15 dotazů ve free účtě zdarma.

V této obecné analýze se zaměřuji především na weby, které jsou největším ohrožením vašeho projektu -> resp. v první části své práce se chci nejdříve distancovat od webů, které nám přinášejí více škody než užitku.

Distancování se od celých domén

Nyní už není problém data vyfiltrovat, resp. vyfiltrovat si odkazy, ke kterým jste přiřadili nízké hodnocení. Já jsem si domény hodnotil na stupnici od 1 do 10, kdy 10 je nejlepší možné hodnocení. Hodnocení 1-3 (přidal jsem i nulu pro již neexistující weby) pro mne znamená, že weby jsou zkrátka nepřínosné a bez obav se od nich mohu distancovat (s tím, že se chci rovnou distancovat od celé domény, nikoliv pouze od konkrétních URL).

Teď nám zbývá udělat poslední krok a to je úprava domén do tvaru potřebného pro distancování se přes nástroj v GSC – Disavow Tool. Úprava domén je už akorát spíše menší kosmetická úprava dat.

 1. Vytvořte nový sloupec a pojmenujte ho např. “Distance od celé domény”
 2. Zadejte funkci:
  =”domain:”&A2
 3. Zkopírujte funkci až do konce dokumentu

Disavow Tool

Nástroj však nevyžaduje, abychom do něho nahráli tabulku, ale požadujte textový dokument s příponou .txt a s kódováním UTF-8 nebo se 7bitovým kódováním ASCII

Takto například může vypadat dokument, který slouží pro distance:

# example.com většinu odkazů jsme odebrali, ale tyto se odebrat nepodařilo
http://spam.example.com/ruzne/komentare.html
http://spam.example.com/ruzne/placene-odkazy.html
# 1. 7. 2012 jsme kontaktovali majitele webu pochybnyseo.cz a požádali
# jsme o odstranění odkazů. Neobdrželi jsme ale žádnou odpověď.
domain:shadyseo.com

Do textového dokumentu můžete zaznamenávat i poznámky – stačí před řádek umístit symbol “#” (hashtag) a celý řádek se bude brát jako poznámka. Dále pak můžete do řádku napsat konkrétní URL adresu – čímž řeknete, že od konkrétní adresy se chcete distancovat. My se však budeme potřebovat distancovat od celé domény, proto tedy použijeme na začátku řádku “domain:”. Možná vás napadne, že tento tvar již máme v našem dokumentu ve sloupci “Distance od celé domény”. Takže můžeme začít tvořit textový dokument. Nejdříve si z datasetu zpětných odkazů vyfiltrujte nejvíce závažné weby, od kterých se budeme distancovat. Zde ještě trošku odbočím – jak jsem se zmiňoval na začátku článku, zkuste nejprve kontaktovat provozovatele webových stránek, aby odkaz např. odstranil. Pokud jste si tedy vyfiltrovali nejvíce závažné domény, doporučuji využít Marketing Miner pro získání kontaktu. Stačí kliknout na “vytvořit nový report”, zvolte, že budete zadávat “domény”, zkopírujte vyfiltrované domény a vložte je do nástroje, vyberte si jako miner “Contact Finder”. Pak už jen stačí počkat a měli byste mít přehled kontaktů na webové stránky.

Vyfiltrujte si nejvíce závažné zpětné odkazy (resp. domény, ze kterých pochází), které vás mohou poškozovat.
 1. Otevřete textový editor (např. PSPad či Poznámkový blok)
 2. Zkopírujte sloupec “Distance od celé domény” a vložte ho do textového dokumentu (bez hlavičky)
 3. Uložte jako soubor .txt (kódování UTF-8 či 7bit ASCII)

Teď už nám nezbývá nic jiného, než uložený dokument vzít a nahrát ho do nástroje pro distancování se od odkazů. Zde už stačí vybrat propojené webové stránky, kliknout na tlačítko “Distancování se od odkazů” a zvolit dokument.
Upozornění: Pokud jste se již distancovali od zpětných odkazů dříve, nahráním souboru přepíšete starý. Stáhněte si tedy raději starý dokument, doplňte ho o nová data a soubor nahrajte.
V nápovědě je uvedeno, že zpracování nových údajů může trvat i několik týdnů. Dále pak je dobré vědět, že v GSC tyto domény v sekci “Odkazy na vaše stránky” stále uvidíte.

Další práce na odkazovém profilu

Tento návod by vám měl ukázat základní kroky, které provádíte obecně při distancování se od odkazů. Ačkoli jsme si na začátku řekli, že se budeme chtít distancovat od nejvíce ohrožujících odkazů na naše stránky/domén, podobně můžete postupovat při distancování se od konkrétních URL adres.
Stejně tak už musíte mít alespoň zkušenosti s posuzováním webů, pokud nevyužijete placené nástroje. Ty vám dají daleko větší přehled o odkazovém portfoliu webových stránek a zároveň vám ušetří mnoho práce a času. Práci tak můžete i z části automatizovat :) A pokud ji chcete celkově automatizovat, obraťte se na mě a na mé SEO služby a já vám rád pomohu :)