On Page SEO analýza

Pokud chcete optimalizovat webové stránky, je zapotřebí ověřit jejich současný stav. OnPage SEO audit vám dá především souhrn všech technických aspektů, které webové stránky mají. Kromě SEO záležitostí zaměřuji pozornost i  na uživatelskou přívětivost webu.

On Page SEO analýza zahrnuje

 • odhalení OnPage chyb webu – po technické i obsahové stránce
 • návrh řešení k odstranění těchto nedostatků a doporučení, jak se vyvarovat budoucím chybám
 • připravení webu na crawlovací roboty po odstranění chyb a přivádění návštěvnosti z vyhledávačů z přirozeného vyhledávání

Chcete-li mít plnou kontrolu nad tím, zda jsou vaše webové stránky pro vyhledávače bezproblémové a nezpůsobují vyhledávačům žádné problémy, pak potřebujete SEO audit. OnPage SEO audit vám zreviduje OnPage faktory webových stránek a díky nim můžeme navrhnout optimalizaci. V auditech se snažím u každého projektu jít do hloubky a do detailu.

OnPage audit se především hodí při problémech

 • indexace webových stránek
 • po redesignu
 • po strukturálních úpravách webů (myšlena informační struktura)
 • při přivádění nízké návštěvnosti z organického vyhledávání
 • při podezření na duplicitu, pomalé načítání webových stránek, možné zabanování
 • a mnoho dalšího… (dokážu uzpůsobit OnPage SEO audit i pro dílčí faktory)

Co je výstupem On Page SEO analýzy

Výstupem OnPage SEO auditu je dokument (zpravidla textový dokument typu Word/PDF), kde naleznete k jednotlivým OnPage faktorům případné odhalené nedostatky a doporučení. K nim uvádím i prioritu jednotlivých bodů, tudíž můžete určit, od kterých úprav začnete – jedná se o jakousi roadmapu (také přikládám), kterou můžete využít při optimalizaci webových stránek. U každého bodu se pak snažím určit, co vám změny přinesou (KPI). Jelikož zároveň tvořím i webové stránky, dávám k jednotlivým bodům i informace přímo pro vývoj (programátorům).

Výstup SEO analýzy

 • dokument, kde jsou rozebrány jednotlivé OnPage faktory (rozebírám opravdu vše – v dokumentu nejsou pouze nedostatky, ale i zhodnocené faktory, které již máte optimalizovány)
 • rady, jak se vyvarovat budoucích chyb (ne u všech bodů lze radit)
 • určení priority – u každého faktoru vám sdělím, jak je nedostatek závažný
 • odhad KPI – ke každému faktoru určuji, jak vám úprava (odstranění případného nedostatku) pomůže – jedná se o tzv. klíčový ukazatel výkonnosti – KPI
 • roadmapa – sestavím vám roadmapu, ve které podle jednotlivých kroků můžete začít s optimalizací (od nejvíce důležitých priorit až po úkoly méně důležité)
 • zadání pro programátory/vývoj – jelikož mám znalosti z vývoje, k nedostatkům mi nedělá problém dopsat i technické řešení

Budu při vás stát a budu s vámi až do doby, dokud neprovedeme úpravy podle SEO auditu. Také budu pro vás i vaše kolegy (nejspíše programátory) k dispozici a můžete se na mě kdykoliv obrátit.

Cena On Page SEO auditu

Cena za hodinu práce 900,- Kč (bez DPH)
Přibližná cena za celkový OnPage SEO audit 5 000 – 12 000,- Kč (bez DPH)
Cena se pohybuje na základě velikosti webových stránek a na typu/druhu webu (e-shop, blog, rezervační systém, …)

 

Off Page SEO analýza

Do OffPage faktorů patří analýza odkazového profilu, která by vám neměla chybět. Díky ní zjistíte, jak si váš odkazový profil vede a zda se ubíráte správným směrem. Navíc je odkazový profil (chcete-li odkazové portfolio) jedním z hodnotících faktorů ve vyhledávačích.

OffPage SEO zahrnuje

 • zjistíte, zda správně provádíte linkbuilding
 • získáte přehled o stránkách, které na vás odkazují
 • zjistíte, zda máte zpětné odkazy tam, kde je vaše cílová skupina a také relevantní téma blízké vašemu oboru
 • získáte doporučení na distance od odkazů, které by neměly být ve vašem odkazovém profilu obsaženy
 • můžete tak zabránit možné penalizaci webových stránek (pokud je odkazové portfolio ve špatném stavu, může vás poškozovat)

Pokud se chcete zabývat linkbuildingovými aktivitami, pak se neobejdete bez OffPage SEO auditů. Zpětné odkazy tvoří důvěryhodnost webu a zároveň, pokud jsou dobře umístěny, vodí návštěvníky (potenciální zákazníky). Kromě toho jsou zpětné odkazy hodnotícím faktorem vyhledávačů. Pokud však máte odkazový profil ve špatném stavu (směřují na vás backlinky/zpětné odkazy z nerelevantních webů, mrtvých stránek, porno webů, spam webů atd.), mohou vás poškodit a vyhledávač vás tak může penalizovat.

Co je výstupem Off Page SEO auditu

Výstupem je dokument (zpravidla textový dokument typu Word/PDF), kde naleznete k jednotlivým OffPage faktorům odhalené nedostatky a doporučení.

Cena Off Page SEO auditu

Cena za hodinu práce 900,- Kč (bez DPH)
Přibližná cena za celkový OffPage SEO audit
(analýza odkazového profilu)
4 000 – 15 000,- Kč (bez DPH)
Cena se pohybuje na základě velikosti webových stránek a na typu/druhu webu (e-shop, blog, rezervační systém, …)