Pro každou marketingovou strategii je důležité mít správně vytvořené analýzy klíčových slov. Zjistíte tak, jak lidé vyhledávají váš segment, jak můžete rozšířit obsah na webu, zjistíte vzory vyhledávaných frází a mnoho dalšího.

Z analýzy klíčových slov získáte:

  • seznam relevantních frází, dotazů a klíčových slov, jak vás lidé vyhledávají
  • zjistíte, zda lidé vyhledávají podle určitých pravidel / vzorů
  • podklady, které využijete v různých oblastech online marketingu (SEO, sociální sítě, obsahový marketing, PPC, linkbuilding,…)
  • přehled o tom, co na webu chybí – resp. jaké vstupní stránky nebo segmenty nemáte vytvořeny či stojí za optimalizaci (analýza klíčových slov je také jedním z požadavků pro vytvoření návrhu informační architektury)

Vytvoření analýzy klíčových slov

Analýza klíčových slov vám dá přehled o klíčových slovech / frázích (dotazech), jak lidé vyhledávají váš obor. Díky tomu můžete stránky optimalizovat a upravit je. K analýze klíčových slov přidávám i business data, tudíž můžete určit, jaké segmenty jsou pro vás prioritní.

Analýza klíčových slov je dále doplněna o informace jako je hledanost, konkurenčnost, ale i relevance s vaším oborem. Nechybí však informace o vrácené vstupní stránce k jednotlivým dotazům či určení priorit jednotlivých segmentů.

Při tvoření analýzy klíčových slov se snažím vždy přizpůsobit vašim webovým stránkám a cílům vašeho podnikání. Někdo může potřebovat analýzu klíčových slov pro další práci spojenou se SEO, někdo ji však potřebuje např. více pro obsahovou strategii. I tak tvořím analýzy pro všechna možná odvětví online marketingu a jako přidanou hodnotu nesleduji pouze data, ale přikládám různá doporučení či propojuji výstupní analýzu i s uživatelskou přívětivostí webových stránek.

Co je výstupem analýzy klíčových slov

Výstupem analýzy klíčových slov je většinou excelová tabulka, která obsahuje několik záložek – počínaje hledanostmi přes klasifikace až po přehledné kontingenční tabulky, ze kterých lze snadno odhalit užitečné informace. Dále však přikládám k analýze klíčových slov různá doporučení, která můžete na webových stránkách uplatnit. V neposlední řadě jsem schopen vytvořit roadmapu včetně určení priorit.

 

Po domluvě odprezentuji výstupy z analýzy

Pokud si budete přát, abych vám výstupy získané analýzou klíčových slov osobně odprezentoval, je možné se případně domluvit.

Cena

Cena za hodinu práce 1 100,- Kč (bez DPH)
Přibližná cena za komplexní analýzu klíčových slov 10 000 – 15 000,- Kč (bez DPH)
Cena se pohybuje na základě velikosti webových stránek a na typu/druhu webu (e-shop, blog, rezervační systém,…)